«Velkommen til XIID - familien» ..eller?

 

I artikkelen; Dine ansatte er ikke «en familie» (Bergens Tidene, 23.03.2023) - avslutter @Fredrik Fornes med Vis meg heller den bedriften hvor ledere og ansatte sier: «Vi er som et profesjonelt idrettslag». Det føler vi treffer godt og vi tar hans oppfordring på alvor.

 

I XIID er vi alltid på utkikk etter måter å styrke vår bedriftskultur og forbedre kvaliteten på arbeidet som vi og artistene våre utfører. Tidligere,  i jakten på det optimale arbeidsmiljø, har vi ofte benyttet oss av klassiske metaforer for å beskrive samholdet i konseptene og forholdet mellom oss og våre medartister. Èn metafor som vi ser er mer og mer vanlig å bruke er å sammenligne alle som man jobber sammen med som en "familie".


Men hva om vi finner en annen tilnærming?


I likhet med det Fornes skriver om så ser vi i XIID på organisasjonen vår som et profesjonelt idrettslag. Et proff-lag, bestående av de-beste-av-de-beste, med tette bånd, urokkelig lagånd, drevet av ekte drivkraft og med et felles mål foran oss. 


Denne tilnærmingen føler vi fremhever samarbeid, engasjement og respekt for de individuelles behov. Samtidig som vi dyrker en aksept og forståelse for at folk har et liv utenom, at vi alle trenger skillet mellom jobb og fritid – og at våre artister når som helst kan velge å skifte «lag». 

Ved å omfavne idretts-metaforen, legger vi til rette for en kultur som oppmuntrer til ansvarlighet, kontinuerlig selvutvikling (xiid yourself) og dynamisk samhandling mellom alle i XIID.


Hvilken liga vil vi spille i: Eliteserien eller 4.divisjon?

 

Vi så at denne endringen i tankegangen kunne ha en betydelig innvirkning på kvaliteten vi ønsker å oppnå. Ved at vi alle fokuserer på vårt felles mål og styrker båndene i vårt «elite lag», skaper vi samtidig en atmosfære av trygghet og tillit mellom oss i XIID. Dette merker vi fører til en kultur preget av samarbeid, læring og kontinuerlig vekst hos alle. Det er rom for å prøve og vi må tørre å feile for å lære. Men det skal alltid handle om kvalitet.

 

Vi jakter hele tiden etter "trygghet i kvalitet" - et arbeidsmiljø der vi som ledere utvikler oss til det bedre, og hvor hver artist føler seg støttet og oppmuntret til å utforske sitt fulle potensiale. Ved å dyrke idretts-metaforen, føler vi at vi kan styrke denne tryggheten og samtidig oppnå de beste resultatene.

 

La oss sammen skape en kultur preget av gjensidig respekt, trygghet og kvalitet.

0
Feed

Skriv en kommentar